Een offline apparaat opnieuw verbinden


Ga naar Instellingen > Meters > ''Uw meter'' > Opties ••• > Wi-Fi herconfigureren

De status van uw apparaat controleren


Ga naar Instellingen > Meters en bekijk de status van elke meter

Als er geen gegevens worden weergegeven in het 'nu'-scherm. Dit betekent dat een of meer apparaten momenteel niet zijn verbonden met uw wifi.

Hoe u uw apparaatstatus op het apparaat kunt controleren

Wi-Fi P1-meter: Groen = OK, Rood knipperend: Offline

Wi-Fi Energy Socket: Groen = OK, Rood knipperend = Offline

Wi-Fi kWh-meter: Signaalbalken op het display = OK, Geen signaalbalken = Offline

U kunt de app controleren op het laatst bekende wifi-signaalsterktepercentage bij Instellingen > Meters > ' meter' > Wi-Fi > ''naam'' %. Als de signaalsterkte lager is dan 50%, kunt u tijdelijke offline toestanden ervaren. Als de signaalsterkte lager is dan 20%, is uw apparaat vaak offline.

Oorzaken voor het offline zijn van een apparaat en hoe dit op te lossen


Lage signaalsterkte: als uw signaalsterkte laag is, kunt u proberen uw wifi-router te verplaatsen voor een betere dekking. Dit kan door uw wifi-router te draaien, de router dichterbij te plaatsen of een extra wifi punt toe te voegen.

Signaalsterkte op 100%: als uw wifi-apparaat zich binnen 0,5 meter van uw wifi bevindt, kan er te veel ruis in het signaal zijn voor een wifi-apparaat om gegevens correct te ontvangen/verzenden. Probeer het wifi-punt op minimaal 0,5 meter afstand van het apparaat te plaatsen.

Genexis platinum router: Helaas zullen deze routers vaak Energy-apparaten loskoppelen van internet. Momenteel heeft Genexis geen oplossing voor dit probleem. Het kan worden opgelost door een extra niet-genexis wifi-punt toe te voegen.

Was dit een antwoord op uw vraag?