De Wi-Fi Energy Socket installeren is heel simpel.

Plaats de Socket in een wandcontactdoos dichtbij het apparaat wat je wilt meten. De Socket heeft naast randaarde ook een Pen aarde aansluiting voor Belgische wandcontactdozen. Sluit nu de stekker van het product wat je wilt meten in het stopcontact.

Standaard staat de Socket uit en knippert hij wit (fabrieksinstellingen), druk op de knop van de Socket om deze aan te schakelen indien gewenst.

Wi-Fi Energy Socket aan de app koppelen


  • Nieuwe gebruikers: Installeer de HomeWizard Energy app.

  • Bestaande gebruikers: Ga in de app naar Instellingen > Meters > Apparaat toevoegen > Energy Socket.

Volg de instructies in de app of lees de instructies hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?