Alle collecties
Gebruiken van HomeWizard Energy
Grafieken
Welke grafieken kan Energy laten zien?
Welke grafieken kan Energy laten zien?

Grafieken beheren en begrijpen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Energy app is ontworpen om je energieverbruik zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Dit gebeurt aan de hand van grafieken. Voor elke meter die je installeert krijg je één of meerdere gedetailleerde grafieken in de Energy-app. Hieronder volgt een overzicht van alle grafieken.

Grafieksoorten


  • 'Nu' laat je live energieverbruik zien.

  • 'Dag' toont de gegevens van een dag met een resolutie van 5 minuten. Dit betekent dat ieder punt in je grafiek het gemiddelde stroomverbruik (Watt) tijdens die 5 minuten weergeeft.

  • 'Week' toont alle dagen binnen de geselecteerde week.

  • 'Maand' toont alle weken binnen de geselecteerde maand.

  • 'Jaar' toont alle maanden binnen het geselecteerde jaar.

U kunt de < , > en >| pijlen gebruiken om per tijdsperiode vooruit en achteruit te gaan. Bijvoorbeeld naar vorige week of vorige maand.

Grafieken hebben een andere kleur, afhankelijk van het type gegevens dat ze weergeven. De meest voorkomende grafieken hebben de volgende kleuren.

  • 'Paars' toont je stroomverbruik.

  • 'Groen' toont uw aan het net geleverde stroom (P1 Meter) of stroomproductie (kWh Meter)

  • 'Rood' toont uw gasverbruik.

Grafiekdetails


Als u op een grafiek klikt, krijgt u meer gedetailleerde informatie te zien. Het scherm draait om het volledige scherm te gebruiken. U kunt op de grafiek drukken om de hover-functie weer te geven die u het exacte gebruik voor de geselecteerde tijd laat zien.

Als u de telefoon terugdraait naar de portret positie, sluit u de volledig scherm grafiek.

Rangschikken van grafieken


Als u meerdere meters gebruikt, krijgt u meerdere grafieken op uw startscherm. U kunt deze grafieken van volgorde veranderen bij Instellingen > grafieken > Wijzig.

Grafiekgrootte wijzigen


Er zijn 4 verschillende formaten voor grafieken; mini, klein, gemiddeld en groot. U kunt de grootte van uw grafiek wijzigen onder Instellingen > grafieken > 'Uw grafiek' > Formaat.

Grafieknamen, iconen en profielen


U kunt een grafieknaam wijzigen onder Instellingen > grafieken > 'Uw grafiek' > 'Grafieknaam'. In hetzelfde scherm kunt u ook een profiel en een aangewezen icoon voor uw grafiek kiezen. De profielen bepalen welke soorten grafieken kunnen worden getoond.

Grafieken tonen en verbergen


Wil je je startscherm opruimen omdat je veel grafieken hebt? Of wel een gasgrafiek maar geen gasaansluiting? U kunt grafieken eenvoudig weergeven en verbergen op het startscherm.

Ga naar Instellingen > grafieken > 'Uw grafiek' > Tonen aan/uit

Speciale grafieken


Energy kan extra grafieken voor u genereren als u de volgende profielen heeft.

Stroom Gebruik grafiek

Als u een Hoofdaansluiting-grafiek (P1 meter) en een Zonnepanelen grafiek (kWh-meter) heeft, genereert de app een extra grafiek, de Stroom Gebruik grafiek. In deze grafiek zie je het totale stroomverbruik van alle apparaten in huis, ook als je teruglevert aan het net.

Stand-by grafiek (Energy+)

De stand-by-grafiek gebruikt slim lerende algoritmes om uw stand-by-gebruik te bepalen. Dit omvat het totale stroomverbruik van apparaten die altijd aan staan.

Zonverbruik

Laat zien hoeveel opgewekte zonne-energie er direct in jouw huis wordt verbruikt (blauw). Ook toont deze grafiek het stroomverbruik van het net (paars) en teruglevering aan het net (groen). Het zonverbruik wordt berekend aan de hand van de gegevens van jouw slimme meter (P1-meter) en de zonnepanelen welke in de app zijn gekoppeld door middel van de omvormer-koppeling of kWh-meter welke op de zonnepanelengroep is geïnstalleerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?