Ga naar Instellingen > Meters > 'Uw meter' > Opties ••• > Wi-Fi herconfigureren

Was dit een antwoord op uw vraag?