Het exporteren van gegevens maakt geen deel uit van de basisfunctionaliteit van de app.

Als u Energy+ inschakelt in de Energy-app, kunt u meterstanden exporteren via Instellingen > grafieken > 'Uw grafiek' > Exporteer grafiek data

Exportperiode

In de app kunt u elke begin- en einddatum voor uw gegevensexport selecteren.

Resolutie

De exportmogelijkheden bevatten meterstanden per 15 minuten tot 365 dagen, of elke 24 uur voor een willekeurig aantal dagen.

Heb je het antwoord gevonden?